Welkom

Wie

ben ik

Wat

kan ik

voor je

doen

Reacties

Contact

Algemene

voor-

waarden

Intelligentie onderzoek

 

“Het is altijd interessant om meer over jezelf,

over je eigen kind

of het kind waarmee je werkt te ontdekken”.

 

Een onderzoeksituatie start altijd met het creëren van een veilige omgeving waarin het ‘proberen’ belangrijker is dan ‘goed of fout’.

Bij het ene kind betekent het dat ik eerst tijd neem om wat te kletsen

of te tekenen, waar het voor een ander kind prettiger is om maar gewoon meteen te beginnen. De onderdelen zijn afwisselend, het betreft doe-taken en praat-taken en kinderen vinden het eigenlijk altijd leuk om de verschillende onderdelen te doen. De uitkomst van een intelligentie onderzoek omvat vaak een getal (IQ). Eerlijk gezegd heb ik weinig met intelligentie omvatten in een enkel getal. Veel boeiender is het om te kijken naar wat de uitkomst betekent voor het dagelijks leven. Er zijn namelijk kinderen die bij een onderzoek laag uitkomen en het heel goed doen

op school en er zijn kinderen die heel hoog scoren op een intelligentie onderzoek en het veel moeilijker hebben op school. Er is geen eenduidige relatie tussen de score op een intelligentie onderzoek en schoolprestaties. Gelukkig is het doel van een intelligentie onderzoek dan ook breder

en kijken we niet alleen naar dat ene getal maar vooral ook naar

de opbouw van het getal en ook naar het gedrag tijdens het onderzoek. Iedereen heeft sterke kanten en kwetsbaarheden, vaak maakt een onderzoek dat inzichtelijk en met name ook hoe deze zich tot elkaar verhouden. Daarnaast is er tijdens het doen van heel verschillende taken ook ontzettend veel te zien en te merken aan kinderen, aanknopingspunten voor adviezen en begeleiding.